Tuesday, July 8, 2014

Perubahan daripada US English kepada UK English

Antara langkah pertama yang saya lakukan sebaik mula menyemak sesuatu dokumen ialah menukar tetapan bahasanya, sama ada UK English atau US English.

Dalam khidmat yang saya tawarkan, standard yang saya gunakan ialah UK English. Biasanya klien menulis dalam US English.

Ejaan yang terawal saya ubah adalah:

daripada -zation kepada -sation
daripada -zed kepada -sed
daripada -zing kepada -sing

Biasanya bagi perubahan ejaan daripada -zation kepada -sation, tiada masalah.

Perlu berhati-hati dengan perubahan daripada -zed kepada -sed. Hal ini kerana ada juga ejaan yang memang UK Englishnya -zed. Contohnya: medium-sized firm.

Sama halnya dengan perubahan daripada -zing kepada -sing. Contoh paling mudah ialah amazing.

Sebab itu saya lakukan langkah ini awal-awal. Jika saya terjumpa perkataan yang sudah berubah kepada sised, saya akan ubah semula kepada sized. Jika ada amasing, saya ubah semula kepada amazing.

Seterusnya, jika saya terjumpa ejaan behavior, terus saya ubah kepada behaviour, acknowledgment kepada acknowledgement, dan banyak lagi. Semua secara serentak pada kali pertama saya terjumpa perkataan berkenaan.

Entri akan datang:

  1. Bagaimanakah mahu mengubah ejaan ini secara serentak? (baca di sini)
  2. Bagaimanakah untuk menentukan ejaan itu US English atau UK English?
  3. Adakah perbezaan kedua-dua jenis English ini tertakluk pada ejaan sahaja?
  4. Bagaimanakah jika ada petikan US English dalam dokumen UK English?
Tuan ada soalan lain? Tuliskan di ruang komen ya.

No comments:

Post a Comment