Wednesday, July 9, 2014

Mengubah -zation kepada -sation dengan Mudah


Bagi memastikan ketekalan ejaan sama ada UK English atau US English, kita boleh lakukan langkah ini.

Biasanya saya menyemak dalam UK English. Panduan ini berkenaan menukar -zation (US English) kepada -sation (UK English).

Mula-mula sekali, ubah tetapan bahasa bagi dokumen:

 1. Buka dokumen MS Word yang berkenaan.
 2. Tekan Ctrl + A pada papan kekunci.
 3. Lihat penjuru bawah, kiri pada skrin. Tekan pada Language (tetapan asal biasanya US English).
 4. Cari English (United Kingdom).
 5. Tekan OK.
Dengan beberapa pengecualian dan sebab, mana-mana perkataan yang dieja dalam US English akan ditandakan dengan garisan zigzag berwarna merah. Contohnya perkataan organization.

Untuk menukar -zation kepada -sation serentak:
 1. Tekan Ctrl + F pada papan kekunci.
 2. Pilih tab Replace.
 3. Masukkan zation ke dalam ruang Find what.
 4. Masukkan sation ke dalam ruang Replace with.
 5. Teka butang Replace All.
Tuan akan dapati semua perkataan, contohnya organization, sudah diubah kepada organisation.

Cadangan untuk entri akan datang:

 1. Menggunakan kaedah yang diterangkan dalam entri ini, tetapi untuk menukar -zed dan -zing.


No comments:

Post a Comment