Sunday, July 13, 2014

Percent atau Per Cent

Hasil carian daripada dua kamus dalam talian, kedua-duanya menyatakan seperti yang berikut:

percent (tiada jarak) jika mengikut ejaan US English.

per cent (ada jarak) jika mengikut ejaan UK English.

Tiada perbezaan maksud pada kedua-dua ejaan percent mahupun per cent. Pilihan ejaan mana satu yang menjadi pilihan kalbu, menurut Grammarist, adalah atas dasar mana satu yang kita lebih suka.

Saya pula lebih suka menyatakan seperti yang berikut: Tentukan sama ada dokumen itu menggunakan UK English atau US English, oleh itu kita sudah tahu mana satu ejaan yang sepatutnya kita gunakan.

Jika US English, jadi gunakanlah percent.

Jika UK English, jadi gunakan per cent.

Kemudian, tidak kurang pentingnya, tekalkanlah penggunaan ejaan berkenaan dalam seluruh dokumen.

Contohnya, jika dokumen itu ditulis dalam UK English, dan terdapat perkataan percent, ikuti langkah ini untuk mengubahnya sekali gus:

  1. Tekan Ctrl + F pada papan kekunci.
  2. Pilih tab Replace.
  3. Masukkan percent ke dalam ruang Find what.
  4. Masukkan per cent ke dalam ruang Replace with.
  5. Tekan butang Replace All.


Rujukan:
http://www.ldoceonline.com/dictionary/percent_2
http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/american_english/percent
http://grammarist.com/spelling/percent-per-cent/

No comments:

Post a Comment